تورها

 
 
 

 
هوایی
کيش | 3 شب
زاگرس
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/03/06 1397/03/03
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 380,000 صبحانه
هتل خاتم
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 480,000 صبحانه
هتل گامبرون
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 600,000 صبحانه
هتل شايگان
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 550,000 صبحانه
هتل پارميدا
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 420,000 صبحانه
هتل ارم3
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 500,000 صبحانه
هتل هليا
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 620,000 صبحانه
هتل ويدا
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 240,000 700,000 صبحانه
هتل کوروش

مدارک مورد نیاز:

اصل کارت ملي - شناسنامه

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهي

+


توضیحات تکمیلی:

موردي در سيستم ثبت نشده است

+


کل بازدید 18607
 
 
 
 

All Rights Reserved - Designed by: ModernDesign.ir 2017.