تور تفلیس

 
 
 

کل بازدید 177
 
هوایی
تور تفليس | 3 شب
جورجيا
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/01 1396/12/27
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
1,670,000 1,890,000 1,740,000 BB
POLO
1,700,000 1,980,000 1,790,000 BB
HILTOP VARKETELI
1,670,000 2,030,000 1,815,000 BB
ATU
1,795,000 2,295,000 1,960,000 BB
BIG BEGI
1,815,000 2,375,000 1,995,000 BB
SKY GEORGIA
1,815,000 2,520,000 2,065,000 BB
GTM PLAZA
1,815,000 2,520,000 2,065,000 BB
BEAMOND GARDEN
1,960,000 2,520,000 2,065,000 BB
IVERIAINN
1,815,000 2,520,000 2,095,000 BB
CRUISE
1,960,000 2,660,000 2,135,000 BB
VEDZISI
1,890,000 2,660,000 2,140,000 BB
DOLABAURI
2,170,000 2,730,000 2,170,000 BB
PRIMAVERA
2,030,000 2,795,000 2,240,000 BB
CRON PALACE
1,890,000 2,940,000 2,290,000 BB
GRAKO METEKHI
2,030,000 2,870,000 2,240,000 BB
AMERI PLAZA
2,095,000 2,095,000 2,295,000 BB
CITY CENTER
2,095,000 3,130,000 2,380,000 BB
ASTORIA TBILISI
2,030,000 2,095,000 2,380,000 BB
LAERTON
2,030,000 2,095,000 2,380,000 BB
MUSEUM
2,095,000 3,970,000 2,795,000 BB
HOLIDAY INN
2,240,000 3,930,000 2,660,000 BB
IOTA
2,380,000 4,650,000 3,130,000 BB
MARRIOT TBILISI
2,450,000 4,960,000 3,280,000 BB
BILTMORE
2,730,000 5,860,000 3,730,000 BB
RADISSOB BLU

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه + ترانسفر فرودگاهي + گشت شهري + ليدر فارسي + بيمه

+


توضیحات تکمیلی:

ساعت رفت : 13:00 ساعت برگشت : 14:30
کميسيون همکار 80.000 تومان / 30.000 تومان کانتر
نرخ کودک بدون تخت 1.690.000 تومان مي باشد.تهران، خيابان شريعتي،بالاتر از حسينيه ارشاد،بين ساحل و قبا،پلاک 1107 ،طبقه اول
02171028

چارتر کننده اصلي پرواز جورجيا در ايران


+


هوایی
تور تفليس | 4 شب
جورجيا
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/16 1397/01/06
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
1,700,000 1,980,000 1,790,000 BB
POLO
1,730,000 2,095,000 1,850,000 BB
HILTOP VARKETELI
1,695,000 2,170,000 1,890,000 BB
ATU
1,890,000 2,540,000 2,070,000 BB
BIG BEGI
1,890,000 2,640,000 2,130,000 BB
SKY GEORGIA
1,890,000 2,830,000 2,220,000 BB
GTM PLAZA
1,890,000 2,830,000 2,220,000 BB
BEAMOND GARDEN
2,070,000 2,830,000 2,220,000 BB
IVERIAINN
1,890,000 2,830,000 2,260,000 BB
CRUISE
2,070,000 2,095,000 2,320,000 BB
VEDZISI
1,980,000 2,095,000 2,320,000 BB
DOLABAURI
2,360,000 3,095,000 2,360,000 BB
PRIMAVERA
2,170,000 3,195,000 2,450,000 BB
CRON PALACE
1,980,000 3,390,000 2,520,000 BB
GRAKO METEKHI
2,170,000 3,295,000 2,450,000 BB
AMERI PLAZA
2,260,000 3,480,000 2,540,000 BB
CITY CENTER
2,260,000 3,630,000 2,640,000 BB
ASTORIA TBILISI
2,170,000 3,480,000 2,640,000 BB
LAERTON
2,170,000 3,480,000 3,640,000 BB
MUSEUM
2,260,000 4,760,000 3,195,000 BB
HOLIDAY INN
2,450,000 4,700,000 2,095,000 BB
IOTA
2,640,000 5,660,000 3,630,000 BB
MARRIOT TBILISI
2,730,000 6,075,000 3,840,000 BB
BILTMORE
3,095,000 7,280,000 4,440,000 BB
RADISSOB BLU

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه + ترانسفر فرودگاهي + گشت شهري + ليدر فارسي + بيمه

+


توضیحات تکمیلی:

تاريخ هاي تور :
6 به 11 فروردين ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 00:30
9 به 13 فروردين ساعت رفت : 19:00 ساعت برگشت : 19:30
10 به 13 فروردين ساعت رفت : 00:30 ساعت برگشت : 19:30
12 به 16 فروردين ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 22:00
کميسيون همکار 80.000 تومان / 30.000 تومان کانتر
نرخ کودک بدون تخت 1.690.000 تومان مي باشد.تهران، خيابان شريعتي،بالاتر از حسينيه ارشاد،بين ساحل و قبا،پلاک 1107 ،طبقه اول
02171028

چارتر کننده اصلي پرواز جورجيا در ايران


+


هوایی
تور تفليس | 5 شب
جورجيا
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/16 1396/12/28
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
1,720,000 2,070,000 1,840,000 BB
POLO
1,765,000 2,240,000 1,895,000 BB
HILTOP VARKETELI
1,720,000 2,295,000 1,950,000 BB
ATU
1,960,000 2,780,000 2,190,000 BB
BIG BEGI
1,960,000 2,890,000 2,260,000 BB
SKY GEORGIA
1,960,000 3,130,000 2,380,000 BB
GTM PLAZA
1,960,000 3,130,000 2,380,000 BB
BEAMOND GARDEN
2,190,000 3,130,000 2,380,000 BB
IVERIAINN
1,960,000 3,130,000 2,430,000 BB
CRUISE
2,190,000 3,370,000 2,495,000 BB
VEDZISI
2,070,000 3,370,000 2,495,000 BB
DOLABAURI
2,540,000 3,480,000 2,540,000 BB
PRIMAVERA
2,295,000 3,595,000 2,660,000 BB
CRON PALACE
2,070,000 3,840,000 2,750,000 BB
GRAKO METEKHI
2,295,000 3,720,000 2,660,000 BB
AMERI PLAZA
2,430,000 3,950,000 2,780,000 BB
CITY CENTER
2,430,000 4,140,000 2,895,000 BB
ASTORIA TBILISI
2,295,000 3,950,000 2,895,000 BB
LAERTON
2,295,000 3,950,000 2,895,000 BB
MUSEUM
2,430,000 5,550,000 3,595,000 BB
HOLIDAY INN
2,660,000 5,480,000 3,370,000 BB
IOTA
2,895,000 6,680,000 4,140,000 BB
MARRIOT TBILISI
2,095,000 7,195,000 4,395,000 BB
BILTMORE
3,480,000 8,695,000 5,150,000 BB
RADISSOB BLU

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه + ترانسفر فرودگاهي + گشت شهري + ليدر فارسي + بيمه

+


توضیحات تکمیلی:

تاريخ هاي تور :
28 اسفند به 4 فروردين ساعت رفت : 10:00 ساعت برگشت : 16:00
4 به 9 فروردين ساعت رفت : 18:30 ساعت برگشت : 22:00 / 16:30
5 به 10 فروردين ساعت رفت : 22:30 ساعت برگشت : 22:00
11 به 16 فروردين ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 22:00

کميسيون همکار 80.000 تومان / 30.000 تومان کانتر
نرخ کودک بدون تخت 1.690.000 تومان مي باشد.تهران، خيابان شريعتي،بالاتر از حسينيه ارشاد،بين ساحل و قبا،پلاک 1107 ،طبقه اول
02171028

چارتر کننده اصلي پرواز جورجيا در ايران


+


هوایی
تور تفليس | 6 شب
جورجيا
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/13 1397/01/06
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
1,750,000 2,170,000 1,885,000 BB
POLO
1,795,000 2,360,000 1,970,000 BB
HILTOP VARKETELI
1,750,000 2,445,000 2,030,000 BB
ATU
2,030,000 2,095,000 2,295,000 BB
BIG BEGI
2,030,000 3,150,000 2,390,000 BB
SKY GEORGIA
2,030,000 3,440,000 2,530,000 BB
GTM PLAZA
2,030,000 3,440,000 2,530,000 BB
BEAMOND GARDEN
2,295,000 3,440,000 2,530,000 BB
IVERIAINN
2,030,000 3,440,000 2,590,000 BB
CRUISE
2,295,000 3,720,000 2,670,000 BB
VEDZISI
2,170,000 3,720,000 2,670,000 BB
DOLABAURI
2,730,000 3,860,000 2,730,000 BB
PRIMAVERA
2,450,000 3,995,000 2,870,000 BB
CRON PALACE
2,170,000 4,280,000 2,980,000 BB
GRAKO METEKHI
2,450,000 4,140,000 2,870,000 BB
AMERI PLAZA
2,590,000 4,420,000 2,295,000 BB
CITY CENTER
2,590,000 4,650,000 3,150,000 BB
ASTORIA TBILISI
2,450,000 4,420,000 3,150,000 BB
LAERTON
2,450,000 4,420,000 3,150,000 BB
MUSEUM
2,590,000 6,340,000 3,995,000 BB
HOLIDAY INN
2,870,000 6,250,000 3,720,000 BB
IOTA
3,150,000 7,690,000 4,650,000 BB
MARRIOT TBILISI
3,290,000 8,315,000 4,955,000 BB
BILTMORE
3,860,000 10,120,000 5,860,000 BB
RADISSOB BLU

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه + ترانسفر فرودگاهي + گشت شهري + ليدر فارسي + بيمه

+


توضیحات تکمیلی:

تاريخ هاي تور :
6 به 13 فروردين ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 00:30


کميسيون همکار 80.000 تومان / 30.000 تومان کانتر
نرخ کودک بدون تخت 1.690.000 تومان مي باشد.تهران، خيابان شريعتي،بالاتر از حسينيه ارشاد،بين ساحل و قبا،پلاک 1107 ،طبقه اول
02171028

چارتر کننده اصلي پرواز جورجيا در ايران


+


هوایی
تور تفليس | 7 شب
جورجيا
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/16 1396/12/27
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
1,765,000 2,260,000 1,930,000 BB
POLO
1,830,000 2,490,000 2,030,000 BB
HILTOP VARKETELI
1,765,000 2,590,000 2,095,000 BB
ATU
2,095,000 3,245,000 2,425,000 BB
BIG BEGI
2,095,000 3,395,000 2,520,000 BB
SKY GEORGIA
2,095,000 3,740,000 2,685,000 BB
GTM PLAZA
2,095,000 3,740,000 2,685,000 BB
BEAMOND GARDEN
2,425,000 3,740,000 2,685,000 BB
IVERIAINN
2,095,000 3,740,000 2,750,000 BB
CRUISE
2,425,000 4,070,000 2,850,000 BB
VEDZISI
2,260,000 4,070,000 2,850,000 BB
DOLABAURI
2,920,000 4,235,000 2,920,000 BB
PRIMAVERA
2,590,000 4,395,000 3,080,000 BB
CRON PALACE
2,260,000 4,725,000 3,220,000 BB
GRAKO METEKHI
2,590,000 4,560,000 3,080,000 BB
AMERI PLAZA
2,750,000 4,890,000 3,245,000 BB
CITY CENTER
2,750,000 5,155,000 3,395,000 BB
ASTORIA TBILISI
2,590,000 4,890,000 3,395,000 BB
LAERTON
2,590,000 4,890,000 3,395,000 BB
MUSEUM
2,750,000 7,130,000 4,395,000 BB
HOLIDAY INN
3,080,000 7,030,000 4,070,000 BB
IOTA
3,395,000 8,700,000 5,155,000 BB
MARRIOT TBILISI
3,580,000 9,430,000 5,520,000 BB
BILTMORE
4,235,000 11,535,000 6,570,000 BB
RADISSOB BLU

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه + ترانسفر فرودگاهي + گشت شهري + ليدر فارسي + بيمه

+


توضیحات تکمیلی:

تاريخ هاي تور :
27 اسفند به 5 فروردين ساعت رفت : 13:00 ساعت برگشت : 20:00
9 فروردين به 16 فروردين ساعت رفت : 00:30 ساعت برگشت : 22:00

کميسيون همکار 80.000 تومان / 30.000 تومان کانتر
نرخ کودک بدون تخت 1.690.000 تومان مي باشد.تهران، خيابان شريعتي،بالاتر از حسينيه ارشاد،بين ساحل و قبا،پلاک 1107 ،طبقه اول
02171028

چارتر کننده اصلي پرواز جورجيا در ايران


+

 
 
 
 

All Rights Reserved - Designed by: ModernDesign.ir 2017.