تور مشهد

 
 
 

کل بازدید 30
 
قطار
تور مشهد | 2 شب
قطار 4 تخته درجه 1
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/03 1396/12/26
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
سرويس رايگان به حرم 445,000 FB
هتل آپارتمان آبان طلايي
سرويس رايگان به حرم 530,000 FB
آفريقا
10 دقيقه پياه روي تا حرم 530,000 FB
انقلاب
15 دقيقه پياه روي تا حرم 550,000 FB
اشراق
8 دقيقه پياه روي تا حرم 595,000 FB
آفاق
2 دقيقه پياه روي تا حرم 730,000 FB
بشري
5 دقيقه پياه روي تا حرم 785,000 FB
ايران

مدارک مورد نیاز:

اصل شناسنامه و يا کارت ملي

+


خدمات تور:

صبحانه - ناهار - شام

+


توضیحات تکمیلی:

از کودک زير 5 سال فقط هزينه بليط رفت و برگشت قطار دريافت ميگردد.

+


قطار
تور مشهد | 3 شب
قطار 4 تخته درجه 1
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/03 1396/12/26
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
سرويس رايگان به حرم 495,000 FB
هتل آپارتمان آبان طلايي
سرويس رايگان به حرم 615,000 FB
آفريقا
10 دقيقه پياه روي تا حرم 625,000 FB
انقلاب
15 دقيقه پياه روي تا حرم 660,000 FB
اشراق
8 دقيقه پياه روي تا حرم 720,000 FB
آفاق
2 دقيقه پياه روي تا حرم 920,000 FB
بشري
5 دقيقه پياه روي تا حرم 1,020,000 FB
ايران

مدارک مورد نیاز:

اصل شناسنامه و يا کارت ملي

+


خدمات تور:

صبحانه - ناهار - شام

+


توضیحات تکمیلی:

از کودک زير 5 سال فقط هزينه بليط رفت و برگشت قطار دريافت ميگردد.

+


قطار
تور مشهد | 2 شب
قطار 4 تخته درجه 1
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/10 1397/01/04
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
سرويس رايگان به حرم 395,000 FB
هتل آپارتمان آبان طلايي
سرويس رايگان به حرم 465,000 FB
آفريقا
10 دقيقه پياه روي تا حرم 475,000 FB
انقلاب
15 دقيقه پياه روي تا حرم 460,000 FB
اشراق
8 دقيقه پياه روي تا حرم 485,000 FB
آفاق
2 دقيقه پياه روي تا حرم 665,000 FB
بشري
5 دقيقه پياه روي تا حرم 720,000 FB
ايران

مدارک مورد نیاز:

اصل شناسنامه و يا کارت ملي

+


خدمات تور:

صبحانه - ناهار - شام

+


توضیحات تکمیلی:

از کودک زير 5 سال فقط هزينه بليط رفت و برگشت قطار دريافت ميگردد.

+


قطار
تور مشهد | 3 شب
قطار 4 تخته درجه 1
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/01/10 1397/01/04
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
سرويس رايگان به حرم 475,000 FB
هتل آپارتمان آبان طلايي
سرويس رايگان به حرم 555,000 FB
آفريقا
10 دقيقه پياه روي تا حرم 575,000 FB
انقلاب
15 دقيقه پياه روي تا حرم 540,000 FB
اشراق
8 دقيقه پياه روي تا حرم 570,000 FB
آفاق
2 دقيقه پياه روي تا حرم 855,000 FB
بشري
5 دقيقه پياه روي تا حرم 955,000 FB
ايران

مدارک مورد نیاز:

اصل شناسنامه و يا کارت ملي

+


خدمات تور:

صبحانه - ناهار - شام

+


توضیحات تکمیلی:

از کودک زير 5 سال فقط هزينه بليط رفت و برگشت قطار دريافت ميگردد.

+

 
 
 
 

All Rights Reserved - Designed by: ModernDesign.ir 2017.