تور کیش

 
 
 

کل بازدید 412
 
هوایی
کيش | 3 شب
زاگرس
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/04 1397/04/01
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 430,000 صبحانه
هتل ققنوس کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 480,000 صبحانه
هتل ارم 3 ستاره
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 630,000 صبحانه
هتل هليا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 700,000 صبحانه
هتل پارميدا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 870,000 صبحانه
هتل ويدا کيش

مدارک مورد نیاز:

اصل کارت ملي - شناسنامه

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهي

+


توضیحات تکمیلی:

موردي در سيستم ثبت نشده است

+


هوایی
کيش | 4 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/05 1397/04/01
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 450,000 صبحانه
هتل ققنوس کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 500,000 صبحانه
هتل ارم 3 ستاره کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 710,000 صبحانه
هتل هليا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 800,000 صبحانه
هتل پارميدا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 1,000,000 صبحانه
هتل ويدا کيش

مدارک مورد نیاز:

اصل کارت ملي - شناسنامه

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهي

+


توضیحات تکمیلی:

موردي در سيستم ثبت نشده است

+


هوایی
تور کيش | 2 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/04 1397/04/02
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 385,000 BB
هتل تماشا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 420,000 BB
هتل لوتوس کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 460,000 BB
هتل تعطيلات کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 470,000 BB
هتل گامبرون کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 470,000 BB
هتل بزرگ ارم کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 480,000 BB
هتل جام جم کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 580,000 BB
هتل شايگان کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي
110,000 360,000 600,000 BB
هتل ويدا کيش

مدارک مورد نیاز:

کارت ملي

+


خدمات تور:

بليط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه

+


توضیحات تکمیلی:

موردي در سيستم ثبت نشده است

+


هوایی
کيش | 3 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/11 1397/04/08
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 430,000 صبحانه
هتل ققنوس کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 460,000 صبحانه
هتل ارم 3 ستاره کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 510,000 صبحانه
هتل گاردنيا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 540,000 صبحانه
هتل گامبرون کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 560,000 صبحانه
هتل جام جم کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 600,000 صبحانه
هتل لوتوس کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 650,000 صبحانه
هتل هليا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 650,000 صبحانه
هتل پارميدا کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 860,000 صبحانه
هتل شايگان کيش
صبحانه - استقبال فرودگاهي 110,000 360,000 870,000 صبحانه
هتل ويدا کيش

مدارک مورد نیاز:

اصل کارت ملي - شناسنامه

+


خدمات تور:

اقامت با صبحانه - استقبال فرودگاهي

+


توضیحات تکمیلی:

موردي در سيستم ثبت نشده است

+

 
 
 
 

All Rights Reserved - Designed by: ModernDesign.ir 2017.