تور مشهد

 
 
 

کل بازدید 516
 
قطار
تور زميني مشهد | 3 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/06/04 1397/06/01
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
صبحانه-ناهار-شام 535,000 415,000
هتل آپارتمان آبان طلايي
صبحانه-ناهار-شام 560,000 455,000
هتل سفيران
(فول گارانتي)
صبحانه-ناهار-شام 570,000 465,000
هتل ياقوت شرق
(فول گارانتي)
صبحانه-ناهار-شام 635,000 525,000
هتل خيام
صبحانه-ناهار-شام 655,000 550,000
هتل ساوين
(فول گارانتي)
صبحانه-ناهار-شام 735,000 625,000
هتل عماد
صبحانه-ناهار-شام 865,000 775,000
هتل حيات شرق

مدارک مورد نیاز:

اصل شناسنامه و يا کارت ملي

+


خدمات تور:

صبحانه - ناهار - شام (منو انتخابي)

+


توضیحات تکمیلی:

پکيج در ايام پيک شامل افزايش نرخ مي باشد.

+


هوایی
مشهد مقدس (ترکيبي) | 3 شب
رفت زميني - برگشت هوايي
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/06/04 1397/06/01
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
صبحانه-ناهار-شام 715,000 595,000
هتل آپارتمان آبان طلايي
صبحانه-ناهار-شام 740,000 635,000
هتل سفيران
(فول گارانتي)
صبحانه-ناهار-شام
750,000 645,000
هتل ياقوت شرق
(فول گارانتي)
صبحانه-ناهار-شام (منو بوفه)
815,000 705,000
هتل خيام
صبحانه-ناهار-شام(منو بوفه)
835,000 730,000
هتل ساوين
(فول گارانتي)
صبحانه-ناهار-شام-استخر و سونا
915,000 805,000
هتل عماد
صبحانه-ناهار-شام(منو بوفه)
1,045,000 955,000
هتل آپارتمان حيات شرق

مدارک مورد نیاز:

اصل کارت ملي - شناسنامه

+


خدمات تور:

صبحانه - ناهار - شام (منو انتخابي)

+


توضیحات تکمیلی:

رفت : قطار پرديس
برگشت : هواپيمايي ايران ايرتور

+

 
 
 
 

All Rights Reserved - Designed by: ModernDesign.ir 2017.