صربستان

 
 
 

کل بازدید 34
 
هوایی
تور صربستان بلگراد | 3 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/31 1397/03/31
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
2,050,000 2,350,000 3,250,000 2,650,000 BB
SRBIJA (top)
2,100,000 2,750,000 3,350,000 2,970,000 BB
ROYAL INN (top)
--- --- --- --- BB
MAJDAN (top)
2,100,000 2,550,000 3,920,000 3,240,000 BB
88 ROOMS (top)
2,100,000 2,850,000 3,980,000 3,300,000 BB
CAPITAL (top)
2,100,000 2,850,000 3,980,000 3,300,000 BB
PALACE (top)
2,100,000 2,850,000 3,980,000 3,300,000 BB
HOTEL ZIRA (dlx)
--- --- --- --- BB
B HOTELS (top)
--- --- --- --- BB
NEVSKI (dlx)
--- --- --- --- BB
MAJESTIC (dlx)
2,100,000 2,850,000 4,250,000 3,440,000 BB
JUMP INNN
2,200,000 2,850,000 4,620,000 3,480,000 BB
HYATT REGENCY (dlx)

مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

بليط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهي + اقامت با صبحانه + تور ليدر فارسي زبان + گشت شهري + سيم کارت

+


توضیحات تکمیلی:

بيمه اکسا براي مسافران بالاي 55 سال الزامي مي باشد.
ارسال 50% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامي مي باشد.** شرايط كنسلي: پس از صدور واچر به علت گارانتي هتلها هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.**

آژانس مسافرتي فرجام پرواز کيان 02171028 - 22889740

+


هوایی
تور صربستان (ماهان) | 3 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/31 1397/03/29
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
1,990,000 2,690,000 3,260,000 2,750,000 BB
ROYAL INN
1,990,000 2,620,000 3,510,000 2,920,000 BB
STERLING BELGRADE
1,990,000 2,870,000 3,640,000 3,000,000 BB
BELGRADE CITY
1,990,000 2,870,000 3,770,000 3,130,000 BB
ZIRA HOTEL
1,990,000 2,750,000 3,890,000 3,180,000 BB
MERCURE BELGRAD
1,990,000 3,130,000 4,280,000 3,300,000 BB
CROWN PLAZA
1,990,000 4,050,000 4,530,000 3,490,000 BB
METROPOL PALACE
1,990,000 3,260,000 5,270,000 3,640,000 BB
MOSKVA
1,990,000 3,340,000 5,420,000 3,820,000 BB
SAINT TEN

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

بليط رفت و برگشت هواپيمايي ماهان اير(نيکولا تسلا) ،3شب اقامت در هتل طبق سرويس هتل ، ليدر فارسي زبان،ترانسفرفرودگاهي،بيمه مسافرتي سامان، يک سيم کارت براي هر اتاق،يک گشت شهري در بلگراد همراه با ناهار.

+


توضیحات تکمیلی:

نرخ نوزاد: 400.000 تومان

پکيج در تاريخ رفت 18و21 تير و برگشت 18و21 تير داراي 100.000تومان افزايش نرخ ميباشد.

در صورت درخواست صندلي بيزينس کلاس مبلغ 400.000تومان به پکيج اضافه ميشود.

*ساعت رفت: 05:30 *ساعت برگشت : 09:00

آژانس مسافرتي فرجام پرواز کيان 02171028 - 22889740

+


هوایی
تور صربستان (ماهان) | 4 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/31 1397/03/29
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
1,990,000 2,860,000 3,610,000 2,930,000 BB
ROYAL INN
1,990,000 2,760,000 3,950,000 3,170,000 BB
STERLING BELGRADE
1,990,000 3,100,000 4,120,000 3,270,000 BB
BELGRADE CITY
1,990,000 3,100,000 4,290,000 3,440,000 BB
ZIRA HOTEL
1,990,000 2,930,000 4,460,000 3,510,000 BB
MERCURE BELGRAD
1,990,000 3,440,000 4,970,000 3,680,000 BB
CROWN PLAZA
1,990,000 4,660,000 5,310,000 3,920,000 BB
METROPOL PALACE
1,990,000 3,610,000 6,290,000 4,120,000 BB
MOSKVA
1,990,000 3,700,000 6,500,000 4,360,000 BB
SAINT TEN

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

بليط رفت و برگشت هواپيمايي ماهان اير(نيکولا تسلا) ،3شب اقامت در هتل طبق سرويس هتل ، ليدر فارسي زبان،ترانسفرفرودگاهي،بيمه مسافرتي سامان، يک سيم کارت براي هر اتاق،يک گشت شهري در بلگراد همراه با ناهار.

+


توضیحات تکمیلی:

نرخ نوزاد: 400.000 تومان

پکيج در تاريخ رفت 18و21 تير و برگشت 18و21 تير داراي 100.000تومان افزايش نرخ ميباشد.

در صورت درخواست صندلي بيزينس کلاس مبلغ 400.000تومان به پکيج اضافه ميشود.

*ساعت رفت: 05:30 *ساعت برگشت : 09:00

آژانس مسافرتي فرجام پرواز کيان 02171028 - 22889740

+


هوایی
تور صربستان (ماهان) | 7 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/31 1397/03/29
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
2,090,000 3,470,000 4,780,000 3,590,000 BB
ROYAL INN
2,090,000 3,300,000 5,380,000 4,010,000 BB
STERLING BELGRADE
2,090,000 3,890,000 5,680,000 4,190,000 BB
BELGRADE CITY
2,090,000 3,890,000 5,970,000 4,490,000 BB
ZIRA HOTEL
2,090,000 3,590,000 6,270,000 4,600,000 BB
MERCURE BELGRAD
2,090,000 4,490,000 7,160,000 4,900,000 BB
CROWN PLAZA
2,090,000 6,630,000 7,760,000 5,320,000 BB
METROPOL PALACE
2,090,000 4,780,000 9,480,000 5,680,000 BB
MOSKVA
2,090,000 4,870,000 9,840,000 6,090,000 BB
SAINT TEN

مدارک مورد نیاز:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

بليط رفت و برگشت هواپيمايي ماهان اير(نيکولا تسلا) ،3شب اقامت در هتل طبق سرويس هتل ، ليدر فارسي زبان،ترانسفرفرودگاهي،بيمه مسافرتي سامان، يک سيم کارت براي هر اتاق،يک گشت شهري در بلگراد همراه با ناهار.

+


توضیحات تکمیلی:

نرخ نوزاد: 400.000 تومان

پکيج در تاريخ رفت 18و21 تير و برگشت 18و21 تير داراي 100.000تومان افزايش نرخ ميباشد.

در صورت درخواست صندلي بيزينس کلاس مبلغ 400.000تومان به پکيج اضافه ميشود.

*ساعت رفت: 05:30 *ساعت برگشت : 09:00

آژانس مسافرتي فرجام پرواز کيان 02171028 - 22889740

+


هوایی
تور صربستان بلگراد | 4 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/31 1397/03/31
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
2,060,000 2,450,000 3,450,000 2,950,000 BB
SRBIJA (top)
2,150,000 2,950,000 3,590,000 3,250,000 BB
ROYAL INN (top)
2,150,000 3,950,000 3,900,000 3,380,000 BB
MAJDAN (top)
2,150,000 2,750,000 4,370,000 3,550,000 BB
88 ROOMS (top)
2,150,000 2,950,000 4,470,000 3,590,000 BB
CAPITAL (top)
2,150,000 2,950,000 4,470,000 3,590,000 BB
PALACE (top)
2,150,000 2,950,000 4,470,000 3,590,000 BB
HOTEL ZIRA (dlx)
2,150,000 2,945,000 4,050,000 3,520,000 BB
B HOTELS (top)
2,150,000 2,950,000 4,600,000 3,700,000 BB
NEVSKI (dlx)
--- --- --- --- BB
MAJESTIC (dlx)
2,150,000 2,950,000 4,850,000 3,850,000 BB
JUMP INNN
2,300,000 2,950,000 5,560,000 3,910,000 BB
HYATT REGENCY (dlx)

مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

بليط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهي + اقامت با صبحانه + تور ليدر فارسي زبان + گشت شهري + سيم کارت

+


توضیحات تکمیلی:

بيمه اکسا براي مسافران بالاي 55 سال الزامي مي باشد.
ارسال 50% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامي مي باشد.** شرايط كنسلي: پس از صدور واچر به علت گارانتي هتلها هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.**

آژانس مسافرتي فرجام پرواز کيان 02171028 - 22889740

+


هوایی
تور صربستان بلگراد | 7 شب
تاریخ پایان تاریخ شروع از مبدا تهران
1397/04/31 1397/03/31
توضیحات هتل کودک بدون تخت هر نفر (تومان) کودک با تخت هر نفر (تومان) قیمت 1 تخته هر نفر (تومان) قیمت 2 تخته هر نفر (تومان) مدت اقامت خدمات هتل نام هتل
2,100,000 2,750,000 3,990,000 3,250,000 BB
SRBIJA (top)
2,250,000 3,150,000 4,450,000 3,820,000 BB
ROYAL INN (top)
2,250,000 3,150,000 4,950,000 3,950,000 BB
MAJDAN (top)
2,200,000 3,650,000 5,850,000 4,250,000 BB
88 ROOMS (top)
2,300,000 3,650,000 5,850,000 4,250,000 BB
CAPITAL (top)
2,300,000 3,650,000 5,940,000 4,250,000 BB
PALACE (top)
2,300,000 3,650,000 5,940,000 4,250,000 BB
HOTEL ZIRA (dlx)
--- --- --- --- BB
B HOTELS (top)
2,300,000 3,650,000 5,900,000 4,350,000 BB
NEVSKI (dlx)
2,300,000 3,650,000 5,645,000 4,595,000 BB
MAJESTIC (dlx)
2,300,000 3,600,000 6,620,000 4,730,000 BB
JUMP INNN
2,500,000 3,450,000 7,890,000 4,810,000 BB
HYATT REGENCY (dlx)

مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار

+


خدمات تور:

بليط رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهي + اقامت با صبحانه + تور ليدر فارسي زبان + گشت شهري + سيم کارت

+


توضیحات تکمیلی:

بيمه اکسا براي مسافران بالاي 55 سال الزامي مي باشد.
ارسال 50% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامي مي باشد.** شرايط كنسلي: پس از صدور واچر به علت گارانتي هتلها هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.**

آژانس مسافرتي فرجام پرواز کيان 02171028 - 22889740

+

 
 
 
 

All Rights Reserved - Designed by: ModernDesign.ir 2017.